24 HAZİRAN TARİHLİ SEÇİMLERE İLİŞKİN T3 KARŞILAŞTIRMALARIMIZ HAKKINDA YAPILAN ANALİZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Geçmiş seçimlerde olduğu gibi, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde de, yapılan T3 karşılaştırmasının sonuçları itiraz süreleri içinde siyasi partilerle paylaşılmış ve paylaşılan bu sonuçlar internet sitemizde yayımlanmıştır.

Bu itiraz süreleri içinde Oy ve Ötesi’ne ulaşan veriler ile “YSK’nın kesinleşmemiş sonuçları” baz alınarak bir karşılaştırma çalışması yapılmış, gerek görüldüğü takdirde itiraz edilebilmesi amacıyla, tutarsızlıklar tüm siyasi partilerle ve kamuoyuyla itiraz süreleri içerisinde, Oy ve Ötesi’nin benimsediği şeffaflık anlayışı gereği paylaşılmıştır.

İtiraz süreleri bitiminde açıklanan resmî sonuçlar ile ön değerlendirme raporumuzu karşılaştıran ve T3 sisteminin doğru çalışmadığını iddia eden “Oy ve Ötesi 24 Haziran Seçimleri Ön Değerlendirme Raporu ile YSK Kesin Sonuçları Karşılaştırmalı Veri Analizi” başlıklı rapor, uyuşmazlık bulunan sandık sayısının, Oy ve Ötesi tarafından açıklanan sandık sayısından farklı olduğuna yer vermektedir. Açıkça belirtmek isteriz ki 24 Haziran seçimlerine ilişkin ön değerlendirme raporumuzda toplam 1304 adet tutanakta veri tutarsızlığı bulunduğu açıklanırken, “Oy ve Ötesi 24 Haziran Seçimleri Ön Değerlendirme Raporu ile YSK Kesin Sonuçları Karşılaştırmalı Veri Analizi” başlıklı raporda ise 1304’ten çok daha az sayıda tutanağa ilişkin veri tutarsızlığından söz edilmiştir. İki rapor arasındaki sayısal farka ilişkin tüm ayrıntılar ve görseller ekte paylaşılmıştır.

En ufak bir farklılık içeren tutanakları dahi “kontrol edilmesi gereken tutanak” olarak tespit etmek ve bunu kamuoyuyla paylaşmak, Oy ve Ötesi’nin önceliğidir. İlk aşamada farklılık bulduğumuz 1304 tutanak sayısının, hem yapılan itirazlar sonucunda hem de ikinci kez ve daha detaylı şekilde yaptığımız kontroller sonucunda azalmış olması, Türkiye Tutanak Teyit (T3) sistemimizin ne kadar temkinli çalıştığının göstergesidir. T3 sistemi doğru anlaşılmadan eleştirildiğinde, kamuoyunda haksız yere güvensizlik yaratabilecek iddiaların, seçmenlerin oy kullanma eğilimi ve seçimlerin şeffaflığı ve denetlenebilirliği için çalışan yüz binlerce gönüllü üzerinde olumsuz etki yaratması olasıdır. Bu etki, kontrol yöntem ve araçlarının sağlamlaştırılması yerine, yarattığı güvensizlik ve kontrol edememe duygusuyla, çözümün değil sorunun bir parçası olmaktadır ve seçmenin oy kullanma ve seçimlere sahip çıkma motivasyonunu düşürme potansiyeline sahiptir. Bu sebeple, Oy ve Ötesi olarak, bizzat gözlemleyebildiğimiz ve kullandığımız oyun sonuçlara aynen yansıyıp yansımadığını denetleyerek açıklanan sonuçlardan emin olabileceğimiz bir seçim sistemi için gönüllülerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

OY ve ÖTESİ

 

T3-YSK Tutarsızlık Raporuna İlişkin Ek Analiz
Tutarsızlar_inceleme_CB tüm tablo_200219
Tutarsızlar_inceleme_MV tüm tablo_200219