Misyon ve Vizyon

 

Misyon ve Vizyon

Türkiye’de katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesine yönelik projeler yapmak ve bunu yaparken toplumun farklı kesimlerinden, farklı inanç ve görüşlere sahip kişileri bir araya getirerek, tek bir amaç uğruna çalışılmasını sağlamak.