Geçerli Geçersiz Oy Pusulası Testi

0
33101

1) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise, oy kime yazılır?

Geçerlidir. Mühür yan adayın alanına taşmamıştır. Mührün iki aday arasındaki ortak alana taşması pusulayı geçersiz kılmaz. 1 oy Aday D’ye yazılır.

2) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçersizdir. İki farklı ittifak alanına ya da iki farklı ittifak içindeki parti alanlarına birden fazla mühür basılması durumunda pusula geçersiz olur. Hiçbir parti ya da ittifak ortak oyuna oy yazılmaz.

3) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçerlidir. Mühür iki parti alanına basılmıştır. Ancak bu iki parti bir ittifak ortağı olduğu için pusula geçersiz değildir. Z ittifakı ortak oylarına 1 oy yazılır. Ancak ittifaka dahil siyasi partilere oy yazılmaz.

4) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçerlidir. Mühür sadece bir parti alanı ile temas etmektedir. Yukarı taşma pusulayı geçersiz kılmaz. C Partisine 1 oy yazılır.

5) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçerlidir. Aynı ittifak içindeki farklı partilere birden fazla mühür basılması pusulayı geçersiz kılmaz. İttifak ortak oylarına 1 oy yazılır.

6) Zarftan bu şekilde çıkan bir oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçersizdir. Zarftan bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılıp, kopmuş olarak çıkan oy pusulaları geçersizdir. Hiçbir parti, aday ya da ittfak ortak oyuna oy yazılmaz.

7) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise, oy kime yazılır?

Geçerlidir. Aynı adayın alanına birden fazla sayıda basılan mühürler oy pusulasını geçersiz kılmaz. 1 oy Aday B’ye yazılır.

8) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise, oy kime yazılır?

Geçersizdir. Üzerinde Evet yada Tercih Mührü olmayan pusulalar geçersiz olup hiçbir aday ya da partiye oy yazılmaz.

9) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçerlidir. Pusulanın katlanması nedeniyle mührün yansıması başka bir alana çıkmıştır. Bu durum pusulayı geçersiz kılmaz. Mührün asıl basıldığı alan olan C Partisine 1 oy yazılır.

10) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçersizdir. Mühür aynı ittifak içinde olmayan iki parti alanına basılmıştır. Mührün büyük bir kısmının bir parti alanı içinde kaldığı belli olsa bile pusula geçersizdir. Hiçbir parti ya da adaya oy yazılmaz.

11) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçersizdir. Mühür hiçbir parti , ittifak ya da aday alanına temas etmemektedir. Hiçbir parti, aday ya da ittifak ortak oyuna yazılmaz.

12) Zarftan bu şekilde çıkan bir oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçerlidir. Zarftan bütünlüğü bozulmayacak şekilde yırtılmış olarak çıkan oy pusulası geçerlidir. E Partisine 1 oy yazılır.

13) Bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçersizdir. Pusulanın üzerindeki çizik, karalama, yazı veya özel bir işaret bulunması pusulayı geçersiz kılacaktır. İşaret ya da karalamanın aynı parti ya da aynı ittifak alanı içinde olması da bu durumu değiştirmez. Hiçbir parti ya da adaya oy yazılmaz.

14) Son olarak bu oy pusulası geçerli midir? Geçerli ise oy kime yazılır?

Geçerlidir. İttifak alanı içine ya da ittifak dışı bir parti alanına birden fazla mühür basılması pusulayı geçersiz kılmaz. G partisine 1 oy yazılır.