Oy ve Ötesi Podcast-19 (11): Salgın ve İşçi Hakları

Salgın döneminde merkezî bütçeden işçiler lehine herhangi bir nakit transferi yapıldı mı? İşten çıkarmaların yasaklanması çözüm oldu mu? Artan ücretsiz izin uygulamaları ne anlam ifade ediyor? İşsizlik verilerini doğru yorumlayabilmek için hangi ek verilerle birlikte okumak gerekir? Covid-19’a yakalanmak iş kazası mıdır? Bu süreçten otoriterleşmeden çıkmak için ne gibi politika önerileri getirilebilir? Doç. Dr. Aziz Çelik ile salgın döneminde “evde kalamayan” milyonları konuştuğumuz bu bölümü kaçırmayın! Söyleşiyi yapanlar: Pınar Canpolat ve Sevcan Çamlıdağ.

*Not: Yayının kaydı haziran ayının ilk haftasında yapılmıştır, yayında atıf yapılan veriler ilgili tarihlere aittir.

Doç. Dr. Aziz Çelik
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Doktorasını Marmara Üniversitesi ÇEEİ bölümünde tamamladı. Uzun yıllar Kristal-İş sendikası (Türk-İş) ve DİSK’te eğitimci ve araştırmacı olarak çalıştı. BirGün gazetesinde çalışma hayatı üstüne haftalık yazılar yazıyor.  Çalışma ilişkileri, emek tarihi, sosyal politika ve sendikacılık konularında çalışan Çelik’in kitaplarından bazıları: Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık 1946-1967 (İletişim, 2010). Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye (Kitap, 2014), Paşabahçe 1966 Gelenek Yaratan Grev (TÜSTAV, 2006, Z. Aydın ile birlikte), Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog (Belediye-İş, 2007, M. Koray ile birlikte), Himmet Fıtrat Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika (İletişim, 2015, Ed. M. Koray ile birlikte), Sınıf Sendika Siyaset Türkiye Emek Tarihinden Kesitler (İmge, 2016, A. Makal ve H. Koçak ile birlikte), Zor Zamanlarda Emek-Türkiye’de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları (İmge, 2017, Ed. A. Makal ile birlikte), DİSK Tarihi 1. Cilt (1967-1974) (DİSK Yayınları, 2020, Editör).