Oy ve Ötesi Podcast-19 (13): Salgın ve Göçmenler

Göçmenler salgından nasıl etkilendi? Sağlık, seyahat, eğitim, barınma ve çalışma hakkı açısından ne gibi eşitsizliklerle karşı karşıya kaldılar? Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ile salgın döneminde göçmenlerin yaşam koşullarını konuştuğumuz bu bölümün, bir arada ve eşit yaşamın inşasına katkıda bulunması dileğiyle. Söyleşiyi yapan: Doç. Dr. Başak Yavçan.

*Not: Yayının kaydı 2 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır.

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, 2007 yılından beri Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğü görevini yürütmektedir. Siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, sosyal politika ve sosyal bilimlerde metodoloji alanında dersler veren Uyan Semerci; evrensellik, adalet, katılım, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları, ötekileştirme, kutuplaşma ve çocuğun “iyi olma hali” konularında birçok araştırma projesi yürütmüş, makale, derleme ve kitap yayımlamıştır.