Oy ve Ötesi Podcast-19 (16): Salgın ve Felsefe

Salgın döneminde yaşamlarımızın, varlığımızın sayılara indirgenmesi ne anlam ifade ediyor? Kriz durumları bizi kolektiviteden koparıyor mu? Adapte olmaya mecbur kaldığımız yeni koşulların, hak ve özgürlükleri güçlendirme potansiyelini de beraberinde getirdiğini söylemek mümkün mü? Doğayla, diğer canlılarla aramızdaki iktidar ilişkisi sürdürülebilir mi? Prof. Dr. Ali Akay ve Dr. Güçlü Ateşoğlu ile konuştuk! Söyleşiyi yapan: Sevcan Çamlıdağ.

Bu zihin açıcı söyleşiyi kaçırmayın!

PROF. DR. ALİ AKAY
Paris’te, 1976-1990 yılları arasında Paris VIII Üniversitesi’nde Sosyoloji, Felsefe ve Siyaset Bilim okuyan Ali Akay, 1990 yılından beri İstanbul’da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ndeöğretim üyesidir Aynı Üniversitenin Resim Bölümü’nde 1992 yılından beri doktora derslerini sürdürmektedir. 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başlarında Deleuze ve Guattari’den çeviriler yapmıştır. Felsefe ve Sosyoloji çalışmalarının yanı sıra çağdaş sanat ortamında, 1990’lı yılların başından beri sergiler yapmakta yazılar yazmakta ve kitaplar yayınlamaktadır.
Ali Akay, MSGSÜ dışında, Almanya’da, Berlin’de Humboldt Üniversitesi’nde, Fransa’da, I.N.H.A. (Sanat Tarihi Milli Enstitüsü), Paris VIII Üniversitesi, Sorbonne Üniversitesi ve Amerika’da Columbia Üniversitesinde çalışmıştır. Paris’te Jeu de Paume Müzesi’nde   “Exilocrates” adı altında tim seneyi kapsayan seminer dizisi yapmıştır.
Son yayınlanmış kitapları arasında ; Postmodernizmin ABC’s
i, (Say yay). Birleşmeyen Sentez, (Yapı Kredi Yay). Sanat Tarihi: Sıradışı bir Disiplin, (Yapı Kredi Yay). Sanatın Gramları, (Bağlam Yay).  Siyaset Bir Düşünce Alanıdır, (Dedalus yay) Armağan, Tekil Düşünce ve M. Foucault’da İktidar ve Direnme Odakları ,Seza Paker, Reflksif Akışkanlıklar, Sanat Bizi Seviyor, Felsefe Yazıları (Doğu Batı Yay), Félix Guattari, Öznellik Alanları, Minör Politika (Otonom Yay.), Kulakdavulunun Eğrisi, Konu-m-lar, (Belge yay.) kitaplarının yazarı ve  İstanbul (Autrement Pres), Placing Turkey on the Map of Europe (Boğaziçi University Press),  Postmodernisme et apres ? (Editions Kimé), Model Turkei (Wallstein Verlag),  Unleashed (Time and Hudson) adlı kolektif kitapların yazarlarındandır.
1992 yılında Toplumbilim dergisini kurmuş ve 2011 yılına kadar bu dergiyi sürdürmüştür. 2011 yılında, şu anda devam etmekte olan Teorik Bakış dergisini kurmuştur. 2003 -2005 yılları arasında da Plato adlı çağdaş sanat dergisinin ortak kurucusudur. Türkiye’de ve yurt dışında birçok serginin küratörlüğünü yapmıştır.

DR. GÜÇLÜ ATEŞOĞLU
Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Felsefe Bölümü’nde aldı (1996-2003). Yüksek lisans tez konusu Hegel Felsefesinde Öznelerarasılık ve Özgürlük Sorunu idi. Aynı bölümde başladığı doktorasını, Hegel Felsefesinde Metafizik başlığıyla Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Selâhattin Hilâv’a Saygı (2006), Tarih Felsefesi: Seçme Metinler (2006; 4. baskı: 2017), Alman İdealizmi I: Fichte (Eyüp Ali Kılıçaslan’la birlikte, 2006; 2. baskı: 2020), Alman İdealizmi II: Hegel (2013; 2. baskı: 2020), Spinoza ile Karşılaşmalar (Eylem Canaslan’la birlikte, 2015; 2. baskı: 2019), Marx: Seçme Yazılar (Hayalet, 2017) başlıklı kitapların yanı sıra elliyi aşkın kitabın da editörlüğünü üstlenen ve 43 baskı yapan Nigel Warburton’ın Felsefenin Kısa Tarihi’ni çeviren Ateşoğlu, Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yürütmekte, 2010 yılından beri de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.