Oy ve Ötesi Podcast-19 (7): Salgın ve Kadına Yönelik Şiddet

Salgın döneminde kadına yönelik şiddet vakaları niçin arttı? Salgın, kadına yönelik şiddeti önleme yükümlülüğünü bertaraf eden bir gerekçe olabilir mi? Şiddete maruz kalan kadınlar hangi yollara başvurabilir?

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Av. Ceren Akkaya ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Uzm. Dr. Gülsüm Kav ile konuştuk. Söyleşiyi yapan: Sevcan Çamlıdağ.

Bu bölüm HAYATİ.

Ceren AkkayaMor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Feminist avukat. 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü, kadın hakları savunucusu. 2016-2017 yıllarında Women’s Human Rights Training Institute (Kadının İnsan Hakları Eğitim Enstitüsü) tarafından Bulgaristan’da avukatlara yönelik verilen toplumsal cinsiyet ve uluslararası hukuk mekanizmaları eğitimine katıldı. Çeşitli proje ve gönüllü atölyelerde toplumsal toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuk eğitimleri veriyor.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla feministler tarafından kuruldu. Mor Çatı’da erkek şiddetine karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür ve kadınların özgür ve eşit koşullarda yaşadığı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve erkek şiddetinden uzakta bir yaşam kurabilmeleri hedeflenir. Erkek şiddetinin, toplumda kadınlarla erkekler arasında var olan eşitsizliklerden kaynaklandığı ve kadın dayanışmasını güçlendirerek eşitsizliklere karşı mücadele etmenin gerekli olduğu düşünülür. Bu amaçla dayanışma merkezi ve sığınakta kadınları güçlendirici sosyal çalışma yapılır. Kadınlarla birebir dayanışma kurmanın yanı sıra şiddetle mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için ulusal ve uluslararası sözleşme, kanun ve yönetmeliklerin uygulamaları izlenir, raporlanır ve karar vericilere gerekli politikalara dair öneriler sunulur. Alandaki bilgi ve deneyimi paylaşmak için şiddet alanında çalışan kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları, barolar ve belediyelerle atölyeler yapılır. Ulusal ve uluslararası kadın örgütleri ile dayanışma içinde kampanyalar ve eylemlilikler yoluyla patriyarkaya karşı, kadınların özgür ve bağımsız hayatlar kurabilmeleri için mücadele edilir. Ayrıntılı bilgi için: http://morcati.org.tr.

Gülsüm KavKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
1971 yılında doğdu. Üniversite eğitimini Eskişehir, uzmanlık eğitimini İstanbul’da alan Kav, uzman doktor olup tıp etiği üzerine çalışmalar yürüttü. Yarın gazetesi ve çeşitli yayın organlarında yazılar yazdı. 2010 yılında kurulan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kurucularından biri ve genel temsilcisi.

Platform, Türkiye’de artan kadın cinayetlerini durdurmak, cinayetlerin üzerinin örtülmesini engellemek amacıyla kuruldu. Öldürülen kadınların yakınları, şiddet tehdidi altında korunmak isteyen kadınlar ve onlara “Asla yalnız yürümeyeceksin” diyen kadınlar, tüm  kadınların şiddetten kurtulduğu, eşit ve özgür bir yaşam sürdüğü bir hayata kavuşmaları için platformun çatısı altında mücadele ediyorlar. Çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için: http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/. Platform, web sitesi, sosyal medya adresleri ve çağrı hatları aracılığıyla destek almak ya da çalışmalara katılmak için başvuran kadınlarla hızla irtibata geçiyor. Kadınların canları pahasına yürüttükleri mücadeleyi ve yıllardır biriken Platform deneyimini anlattığı Yaşasın Kadınlar Gülsüm Kav’ın ilk kitabı.