Sandık Müşahidi Eğitimi Bölüm 1 – Seçim Öncesi ve Sabahı Hazırlık Süreci (S01B01 – Müşahidin Dönüşü)

1. Bölüm – Seçim Öncesi ve Sabahı Hazırlık Süreci