T3 Nedir, Nasıl Çalışır?

Türkiye Tutanak Teyit (“T3”) yazılımımızın çalışma prensiplerini, kullandığı yöntemleri ve T3 ile hedeflenen çıktıları hatırlayalım:

  • T3, sandık çevresindeki seçmenlerin mobil uygulamamız aracılığıyla gönderdiği tutanak fotoğraflarının, gönüllüler tarafından, görsel veriden sayısal veriye dönüştürülmesi esasına dayanan bir yazılımdır. Oy ve Ötesi gönüllüsü olsun olmasın, herkes, mobil uygulamamız ile T3’e sandık sonuç tutanağı fotoğrafı gönderebilir.

  • Bilgisayar başındaki T3 gönüllüleri, mobil uygulamadan gelen tutanaklar T3 sistemine yüklendikçe, tutanak fotoğraflarında gördükleri oy adetlerini, sayısal veri olarak sisteme girer. 3 farklı T3 gönüllüsü tarafından aynı sayısal veri girilerek doğrulanmadığı sürece hiçbir tutanak fotoğrafı teyit edilmiş sayılmaz; sistem içerisinde farklı T3 gönüllülerinin önüne düşerek teyit edilmeyi beklemeye devam eder. Bu üçlü teyit mekanizması ile T3, bilinçli ve sistemli şekilde yanlış/yanıltıcı şekilde veri girişi yapılmasını engelleyen önleyici tedbirlere sahiptir. Ancak bu tedbirler, bir tutanağın teyit edilmesini sağlayan 3 farklı kişinin de tutanaktaki okunaklı olmayan kısımları hatalı olarak aynı şekilde yorumlamasından kaynaklanan olası yanlış sonuçları engellenmeye yönelik değildir. Dolayısıyla -oldukça düşük bir olasılık olmakla birlikte- yukarıda belirtilen türden kullanıcı hataları, tarafımızca öngörülen ve bilincinde olunan bir durumdur. Aşağıda da belirtildiği üzere, kısa itiraz süreleri içerisinde seçimlerin tüm paydaşlarına azami fayda sağlamak ve en elverişli yöntemi benimsemek adına bu yöntemi kullanmaktayız.

  • T3 sistemi ile nihai olarak hedeflenen, Oy ve Ötesi’ne ulaştırılan tutanak fotoğraflarında yer alan sonuçlar ile Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı geçici sonuçlar arasında herhangi bir farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmeye yönelik bir karşılaştırma yapmak ve varsa, bulunan farkları, itiraz süreleri içerisinde kamuoyu ile paylaşmaktır. İtiraz edip etmeme yönündeki karar, 298 sayılı Kanun uyarınca itiraza yetkili kişilere ait olmakla birlikte; bir sivil toplum kuruluşu olarak benimsediğimiz şeffaflık, toplum menfaatini gözetme ve çözüm odaklılık değerleri çerçevesinde; isteyen kişilerin, kısa itiraz süreleri dâhilinde, T3 karşılaştırma sonucundan faydalanmasına olanak sağlamaya çalışıyoruz.

  • Özetle T3’ün temel hedefi:

    1. Açıklanan geçici sonuçlara dayalı olarak itiraz süresi içerisinde hızlı bir karşılaştırma yapmak,
    2. Farklılıklar var ise yetkili kişilerce itirazların gerçekleştirilmesi ve ilgili makamlarca tespit edilecek hataların düzeltilerek, sandık sonuç tutanaklarındaki sayısal verilerin seçim sonuçlarına doğru şekilde yansıması yönündeki süreci kolaylaştırmaktır.
  • Yayımlanan seçim değerlendirme raporlarımız, yukarıda açıklanan esaslara dayalı T3 karşılaştırması baz alınarak hazırlanmaktadır. Aksi belirtilmediği sürece, raporlarımızda yer alan veri analizleri için, Oy ve Ötesi’ne ulaşan tutanak fotoğraflarındaki veriler ile Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı geçici sonuçlar arasında yapılan karşılaştırma esas alınmaktadır. Bu itibarla vurgulamak isteriz ki Yüksek Seçim Kurulunca açıklanan kesin sonuçlar esas alınarak yapılan karşılaştırmalar, hiç şüphesiz ki, raporlarımızdakinden farklı sonuç verecektir. Çünkü geçici sonuçlar ile kesin sonuçlar arasında itiraz süreçleri vardır ve kabul edilen itirazlar, sonuçlarda değişiklik meydana getirmektedir.

Sevgi ve saygılarımızla,

OY ve ÖTESİ