Tamamlanan Projeler

Mahalle

Yaşadığımız sokak, mahalle ve ilçelerde karşılaştığımız sorunları tespit edip, aynı zamanda yereldeki farklı kesim ve kuruluşları  (vatandaşlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler vs.) bir araya getirerek bu sorunların çözümü için girişimlerde bulunacak bir kapı aralamayı hedefledik.

Akademi

Oy ve Ötesi’nin temel hedeflerinden biri olan katılımcı demokrasinin geliştirilmesi amacı ile seçim, vatandaşlık hakları, anayasal haklar gibi konularda araştırmalar yaptık, yayınlar çıkardık ve konferanslar düzenledik.

STK Portalı

Yüzbinlerce gönüllüye temas etmiş ve birlikte çalışma kültürünü geliştirmiş bir inisiyatif olarak, farklı alanlardan sivil toplum temsilcileriyle aktif çalıştıkları sivil alanların kapsamı, onların gönüllülük tanımları, gönüllü ihtiyaçları ve olası işbirliği fikirlerine dair ilk görüşmeler yaptık.

Gönüllülerimizin belirlediğimiz sivil toplum projeleriyle buluşmasına aracılık ettik.

BÖH – Bölgesel Önceliklendirme Haritası

Toplumla birlikte çalışan etkin bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak ve yerel politikaların iyileşmesini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla mahallelerde vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti, raporlanması ve giderilmesini öngören, bunu yaparken de iki taraflı bir diyalog başlatmayı hedefleyen bir çalışma yapıldı.