TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE SİVİL KATILIM, TÜRKİYE: OY VE ÖTESİ ÖRNEĞİ- Turkish Policy Quarterly (TPQ) 2015 kış sayısında Oy ve Ötesi var!

“Genç Türkiye demokrasisinde demokratik sürecin temel dayanakları bugüne kadar siyasi partiler ve devlet kurumlarının insafına bırakılırken, sivil toplum ve genel anlamda nüfusun oy verme dışındaki  katılımı göreceli olarak sınırlandırılmıştır. Karmaşık ve çok kültürlü bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye’de demokratik sistemin istikrarı için güçlü bir kurumlar ağına ihtiyaç duyulduğu göz önüne alındığında, bu katılım eksikliği özellikle çelişkilidir.  Oy ve Ötesi gibi tabandan gelen halk hareketleri,Türkiye demokrasisinin temel dayanaklarını güçlendirmek için çok gerekli sivil katılıma ivme kazandırmakta kritik bir rol oynamalıdır ve oynayacaklardır”. 

Makalenin devamına buradan ulaşabilirsiniz (İngilizce). http://turkishpolicy.com/article/Civic-Engagement-in-Turkeys-Democracy-The-Case-of-Oy-ve-Otesi-Winter-2015-1027