Gönüllü kayıtlarımız açıldı!

    31 Mart 2024 tarihli Mahallî İdareler Genel Seçimleri’nde 10. yılımızda 49 ilde gönüllü sandık gözlemciliği için sahadayız! Gönüllü kayıtlarını açtığımız 49 ili, afet bölgesi ve büyükşehirler başta olmak üzere 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri’nde gönüllü sandık gözlemcisi kaydını gerçekleştiren yaklaşık 200.000 Oy ve Ötesi gönüllümüzün en az %95’inin bulunduğu illeri baz

Kanun Teklifi Hakkındaki Görüşlerimiz

21.02.2018 Tarihli “298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ” Hakkındaki Görüşlerimiz   Komisyona 25 madde olarak sunulan teklif, komisyonda tüm maddeleriyle kabul edildiği takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kanunlaşmak üzere oylamaya sunulacaktır. 2014 yılından beri 6 seçimi gözlemlemiş bir sivil toplum kuruluşu olarak, elde

Mahalle nedir?

Yaşadığımız sokak, mahalle ve ilçelerde karşılaştığımız sorunları tespit edip, aynı zamanda yereldeki farklı kesim ve kuruluşları (vatandaşlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler vs.) bir araya getirerek bu sorunların çözümü için girişimlerde bulunacak bir kapı aralamayı hedefliyoruz. Tüzüğümüzde yer aldığı gibi birlikte çalışan etkin bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak, yerel politikaların iyileştirilmesine dair

STK Portalı Nedir?

Yüzbinlerce gönüllüye temas etmiş ve birlikte çalışma kültürünü geliştirmiş bir inisiyatif olarak Oy ve Ötesi Sivil Toplum Portalı Projesiyle aktif vatandaşlığı desteklemeye devam ediyoruz. Bu fikir çerçevesinde farklı alanlardan sivil toplum temsilcileriyle aktif çalıştıkları sivil alanların kapsamı, onların gönüllülük tanımları, gönüllü ihtiyaçları, ve olası iş birliği fikirlerine dair ilk görüşmeleri gerçekleştirdik. Görüşülen STK’ları Oy ve Ötesi gönüllülerinin

Referandum Değerlendirmesi

Sevgili Gönüllülerimiz, Oy ve Ötesi olarak 2014 yılından bugüne kadar yer aldığımız altı seçimin birikimiyle, seçmen  iradesinin sandığa yansıması ile seçimlerin yasal mevzuata uygun ve şeffaf gerçekleşebilmesi için seçim sürecinin çeşitli noktalarında katkı sağladık. Bu çerçevede, 16 Nisan’da gerçekleşen halk oylamasında da, #OyVer kampanyamızla seçmenleri sandığa çağırırken, müşahitlik eğitimlerimizle sandık başında görev alacaklara, T3 ile

Oy ve Ötesi Basın Bülteni

OY VE ÖTESİ TÜM SEÇMENLERİ SEÇİM SÜRECİNE KATKI SAĞLAMAYA ÇAĞIRIYOR, “SANDIK GÜVENLİĞİ CEBİNDE, TUTANAK FOTOĞRAFINI ÇEK GÖNDER, OYUNA SAHİP ÇIK” Oy ve Ötesi Derneği seçimlerde kullandığı T3 (Türkiye Tutanak Teyit) sistemine ek olarak yepyeni bir mobil uygulama geliştirdi.  13 Nisan 2017, İstanbul Oy ve Ötesi Derneği 16 Nisan halk oylamasında Türkiye genelinde sandık sonuçlarının sağlamasını