Yönetim Kurulu

 

3. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı:

Mustafa Köksalan

Mesleği:

İş İnsanı

Görevi:

Yönetim Kurulu Başkanı

Gönüllülük Başlangıç Tarihi:

2015

Gönüllü Olduğu Komiteler:

Proje Geliştirme Komitesi

Saha Komitesi

Mali ve İdari Komite

Rapor Komitesi

Gönüllü Koordinasyonu

Dernek Sözcülüğü

Adı Soyadı:

İsmet Sungur Eker

Mesleği:

Emekli

Görevi:

Sayman

Gönüllülük Başlangıç Tarihi:

2014

Gönüllü Olduğu Komiteler:

Proje Geliştirme Komitesi

Saha Komitesi

Mali ve İdari Komite

İletişim Komitesi

Gönüllü Koordinasyonu

Eğitim Komitesi

Adı Soyadı: Mehmet Can Akar
Mesleği: İnşaat Yüksek Mühendisi
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Gönüllülük Başlangıç Tarihi: 2014
Gönüllü Olduğu Komiteler: Saha Komitesi

Mali ve İdari Komite

Adı Soyadı:

Nihan Akar

Mesleği:

Moleküler Biyolog

Görevi:

Genel Sekreter

Gönüllülük Başlangıç Tarihi:

2014

Gönüllü Olduğu Komiteler:

Saha Komitesi

Gönüllü Koordinasyonu

Adı Soyadı:

Sevcan Çamlıdağ

Mesleği:

Avukat

Görevi:

Yönetim Kurulu Üyesi

Gönüllülük Başlangıç Tarihi:

2014

Gönüllü Olduğu Komiteler:

Hukuk Komitesi

İletişim Komitesi

Mali ve İdari Komite

Rapor Komitesi

Dernek Sözcülüğü