Seçimler

Oy ve Ötesi olarak 2014 yılından bugüne kadar yer aldığımız seçim deneyimlerinin birikimiyle seçimlerin yasal mevzuata uygun ve şeffaf gerçekleşebilmesi için seçim sürecinin çeşitli noktalarında katkılar sağladık. Seçmenleri sandığa çağırırken, müşahitlik eğitimlerimizle sandık başında görev alacaklara, T3 ile ise sonuç tutanaklarının resmi verilerle karşılaştırılmasına ve dolayısıyla siyasi partilerin itiraz süreçlerine destek olduk. Birinci günden itibaren Oy ve Ötesi’nin yola çıkış noktası ve tek dayanağı, 298 sayılı Seçim Kanunu ve bu kanuna dayanarak seçim sürecinin her adımını düzenleyen Yüksek Seçim Kurulu genelge ve kararlarıydı. Çünkü biliyorduk ki, gerçek anlamda tarafsız ve şeffaf bir seçim süreci ancak siyasi partilerden seçmenlere, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerinden müşahitlere kadar herkesin bu kanun ve genelge çerçevesinde hareket etmesiyle mümkün olabilirdi. Biz gönüllülerimize hep bu çağrıyı yaptık; eğitimlerimizde hep bu noktayı vurguladık. Özellikle vurgulamak isteriz ki seçimlerin adaleti ve şeffaflığı, sadece seçim gününü değil, seçim takviminin tamamını kapsayan kampanya sürecini ilgilendirir. Oldukça deneyime sahip bir sivil toplum kuruluşu olarak, seçimlerin adil ve şeffaf olabilmesi için hukuk tarafından çerçevelenmiş kriterlerin hem seçim günü, hem öncesindeki süreçte yerine getirilmesi gerektiğine her zaman inandık. Bu çerçevede, seçimlerin hukuka uygunluğu ve dolayısıyla toplumun huzuru adına aşağıda öne çıkardığımız evrensel kriterlerin destekçisi ve takipçisi olduk:

  • Seçim kanununun ve yönetmeliğinin doğru olarak uygulanması,
  • Kampanya finansmanı, tarafların halka görüşlerini eşit şartlarda aktarabilmesi, medya
    erişiminde fırsat eşitliği,
  • Devlet olanakları ve parti kaynaklarının ayrımı, kamu kurumlarının ve devlet medya
    organlarının taraflara eşit mesafede duruşu,
  • Toplantı ve ifade özgürlüğü,
  • Seçmen kütüklerinin doğru ve şeffaf şekilde hazırlanması,
  • Sayım ve tutanak birleştirme süreçlerinin şeffaflığı.

Yukarıdaki kriterler kapsamında taraf gözetmeksizin sürece katkı sağlamak amacında olan Oy ve Ötesi ekibi tüm gönüllüleri ile birlikte gerek seçim öncesinde, gerek seçim günü üzerine düşen görevi yılmadan bugüne kadar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam edecek.