Biz Kimiz?

Biz, farklı inanç ve görüşlere sahip binlerce kişiyiz.

Amacımız, Türkiye’de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi ve sorunlara özgürlükçü, eşitlikçi, adil ve sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışmak. 

Demokratik değerler etrafında bir araya geldik ve geleceğimize birlikte sahip çıkma kararı aldık. Her zaman, her yerde vicdan, akıl ve birliğin yarattığı güce inanıyoruz. Attığımız her adımda ve aldığımız her kararda, toplum menfaatini ön planda tutuyoruz. Bu sebeple toplumla birlikte çalışan etkin bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak ve anayasal demokratik haklara dair bilginin yaygınlaşmasını sağlamak için 2014 yılından beri var gücümüzle çalışıyoruz. Gönüllülerimiz ve üyelerimizle birlikte başta tarafsızlık, şeffaflık ve bağımsızlık olmak üzere ilkelerimizden asla vazgeçmeden, düşüncelerimizi eyleme, eylemlerimizi sonuca ulaştırmaya devam edeceğiz.