Değerlerimiz

Birlikte yürüdüğümüz binlerce gönüllünün, kamuoyunun ve misyonumuzun getirdiği sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. Bu nedenle bağımsızlık, doğruluk, şeffaflık ve bilginin korunmasına dair değerlerimizi her şeyin önünde tutuyoruz. Sorumlusu olduğumuz her projede toplumun menfaatini ön planda tutarak, etik kurallarına uygun davranışlarımızdan ayrılmadan, bütünleştirici ve çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her başarı ve bu başarıların bize kazandırdığı deneyim, bir sonraki projede daha çok çalışmamız için bizi motive ediyor olacak.

Her projemizde bu değerlerin izinden, onların bilinciyle ilerlemeye devam ediyor olacağız.

Misyon ve Vizyon

Türkiye’de katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesine yönelik projeler yapmak ve bunu yaparken toplumun farklı kesimlerinden, farklı inanç ve görüşlere sahip kişileri bir araya getirerek, tek bir amaç uğruna çalışılmasını sağlamak.