T3

Türkiye Tutanak Teyit

Nedir?

Yurttaşların T3TG (T3 Tutanak Gönder) mobil uygulaması ile fotoğrafladıkları tutanakların, gönüllülerimiz tarafından elektronik veriye dönüştürülmesini ve itiraz süreleri içerisinde resmi sonuçlarla karşılaştırılmasını sağlayan sistemdir.

Neden Var?

Açıklanan geçici sonuçlara dayalı olarak itiraz süresi içerisinde hızlı bir karşılaştırma yapmak

ve

Farklılıklar varsa yetkili kişilerce itirazların gerçekleştirilmesi ve ilgili makamlarca tespit edilecek hataların düzeltilerek, sandık sonuç tutanaklarındaki sayısal verilerin seçim sonuçlarına doğru şekilde yansıması yönündeki süreci kolaylaştırmak için vardır.

Nasıl çalışır?

Sandık çevresindeki seçmenler, mobil uygulamamız aracılığıyla tutanak fotoğraflarını gönderirler.

Resmi sandık sonuç tutanakları sınıf kapılarına asıldıktan hemen sonra herkes tutanakların fotoğrafını çekebilir. Bunun için sandık başında görev almanız veya Oy ve Ötesi Gönüllüsü olmanız şart değildir.

t3.oyveotesi.org adresi üzerinden kayıt olan T3 Gönüllüleri, mobil uygulamadan gelen tutanaklar T3 sistemine yüklendikçe, tutanak fotoğraflarında gördükleri oy adetlerini, sayısal veri olarak sisteme girer. Bir tutanaktaki oy adedi üç kişi tarafından aynı şekilde girildiğinde, onaylanmış sayılır.

3 farklı T3 Gönüllüsü tarafından aynı sayısal veri girilerek doğrulanmadığı sürece hiçbir tutanak fotoğrafı teyit edilmiş sayılmaz; sistem içerisinde farklı T3 gönüllülerinin önüne düşerek teyit edilmeyi beklemeye devam eder. Bu üçlü teyit mekanizması ile T3, bilinçli ve sistemli şekilde yanlış/yanıltıcı şekilde veri girişi yapılmasını engelleyen önleyici tedbirlere sahiptir. 

t3.oyveotesi.org yalnızca seçim dönemlerinde aktiftir.

Teyit edilen tutanağa ait sayısal veri, Yüksek Seçim Kurulu’nun ilgili sandığa ait sayısal verisi ile karşılaştırılır ve arada herhangi bir fark var ise bu fark, itiraz süresi içerisinde, kamuoyuyla ve itiraza yetkili mercilerle paylaşılır.

İtiraz edip etmeme yönündeki karar, 298 sayılı Kanun uyarınca itiraza yetkili kişilere aittir. Oy ve Ötesi Derneği, bir sivil toplum kuruluşu olarak benimsediği şeffaflık, toplum menfaatini gözetme ve çözüm odaklılık değerleri çerçevesinde; isteyen kişilerin, kısa itiraz süreleri dâhilinde, T3 karşılaştırma sonucundan faydalanmasına olanak sağlamaktadır.

Ulaşabildiğiniz kadar çok tutanağın fotoğrafını çekip T3 sistemine göndererek sonuçların sağlamasının yapılmasına doğrudan katkıda bulunabilirsiniz!

T3’e daha çok tutanak fotoğrafı gelmesi ve daha geniş çaplı bir teyit yapabilmemiz için uygulamayı çevrenizle paylaşarak yaygınlaşmasını sağlayabilirsiniz!