Misyonumuz

Türkiye’de katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesine yönelik projeler yapmak. Bunu yaparken toplumun farklı kesimlerinden farklı inanç ve görüşlere sahip kişileri bir araya getirerek, onların birlikte tek bir amaç uğruna çalışmalarına elverişli ortam sağlayarak toplum bütünlüğüne katkıda bulunmak.

Organizasyon

Demokratik ve şeffaf bir seçim ortamı için vatandaşların anayasal hakkı olan sandık gözlemciliği yapabilmelerine ön ayak olmak ve organizasyonunu yapmak.

Söz Sahipliği

Yerel yönetimlerde sivil denetimin önemini anlatarak vatandaşların yaşadıkları alanlarda, yaşam kalitelerini etkileyecek konularda söz sahibi olabilmelerine destek olmak.

Yasal Kampayalar

Seçimlere yönelik yasal düzenlemelerde belirsizliğe yol açabilecek tanımları ve uygulamaları belirleyerek netlik kazandırılmasına yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek.

Değerlerimiz

Birlikte yürüdüğümüz binlerce gönüllünün, kamuoyunun, ve misyonumuzun getirdiği sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. Bu yüzden, değerlerimizi çok iyi tanımlamak ve bunlara sahip çıkmak zorunda olduğumuzun farkındayız.

Siyasi partilerden bağımsız, tarafsızlığımızı koruyarak hareket etmek.

Her türlü bilgiyi ancak doğruluğundan emin olduğumuzda paylaşmak. Kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek ve taraflı her türlü ifadeden uzak durarak; sadece gerçekleri, yorumsuz bir şekilde ifade etmek.

Aksiyonlarımızın sonuçlarından etkilenecek herkese bilgi erişimini sağlamak ve bu bilgileri anlaşılır bir şekilde sunmak.

Halkın halkla buluşmasına katkı sağlayacak, kucaklayıcı ve tüm kesimlere kapılarını açacak şekilde bir yaklaşımla ilerlemek.

Kişisel zamanlarımızı iyi yönetmek, enerjimizi doğru yönlendirerek projeye tam odak vermek, verdiğimiz sözde durmak, zamanında ve tam sonuç elde etmek.

Toplumdaki veya yasal düzenlemelerdeki eksikleri sadece eleştirmekten ziyade, her eleştirimize ve belirlediğimiz soruna bir çözüm seçeneği getirmek.

Gönüllülerimizin tüm bilgilerini her koşulda korumak ve hiçbir şekilde dernek kayıtları dışına çıkarmamak, paylaşmamak.

Projelerimizde yol dönümlerine geldiğimizde, her defasında toplumun menfaatini ön plana koyan seçenekten ilerlemek.

Tüm davranışlarımızda ve söylemlerimizde, etik değerlerden sapmayacak şekilde ilerlemek.