24 HAZİRAN TARİHLİ SEÇİMLERE İLİŞKİN T3 KARŞILAŞTIRMALARIMIZ HAKKINDA YAPILAN ANALİZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Geçmiş seçimlerde olduğu gibi, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde de, yapılan T3 karşılaştırmasının sonuçları itiraz süreleri içinde siyasi partilerle paylaşılmış ve paylaşılan bu sonuçlar internet sitemizde yayımlanmıştır. Bu itiraz süreleri içinde Oy ve Ötesi’ne ulaşan veriler ile “YSK’nın kesinleşmemiş sonuçları”...

24 Haziran Seçimleri Ön Değerlendirme Raporu

https://oyveotesi.org/wp-content/uploads/2018/07/Oy_ve_Otesi_24Haziran_On_Raporu_son.pdf

T3 Karşılaştırma Sonucu

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Fark Tablosu https://oyveotesi.org/wp-content/uploads/2018/07/CB-FARK-TABLOSU.pdf   Millet Vekili Seçimi Fark Tablosu https://oyveotesi.org/wp-content/uploads/2018/07/MV-FARK-TABLOSU.pdf

Taşınan/Birleştirilen Sandıklara İlişkin Analizimiz

https://oyveotesi.org/wp-content/uploads/2018/07/tasima_birlestirme-analizi.pdf

Kontrol Listeleri (Müşahit, Bina ve İlçe Sorumlusu)

https://oyveotesi.org/sandik-sorumlusu-kontrol-listesi.pdfhttps://oyveotesi.org/bina-sorumlusu-kontrol-listesi.pdfhttps://oyveotesi.org/ilce-sorumlusu-kontrol-listesi.pdf

Müşahit El Rehberi

https://oyveotesi.org/musahit-el-rehberi.pdf